top of page
Děti si hrají venku

Přihlášení projektu

Jaké projekty budeme podporovat

Základní parametry výběru projektů, které podpoří Nadační fond BHCG
 

 • budeme podporovat formou grantů ty, kteří svoje první kroky již udělali a přijali osobní zodpovědnost za svět kolem sebe

 • budeme vybírat projekty, které už jsou dobré, aby se staly ještě lepšími, úspěšnějšími, světovějšími a díky naší podpoře měly co největší pozitivní dopad na společnost

 • budeme preferovat takové projekty, které pomohou druhým a co nejvíce budou rozvíjet spolupráci, vzájemný respekt, otevřenost a sebedůvěru

 • program stojí na myšlence osobní zodpovědnosti, a proto je koncipován na principu spoluúčasti

 • nadace má za cíl podporovat projekty, které mají konkrétní dopad na českou společnost; nadace je zaměřena na projekty z oblasti ekologie, sociální pomoci a individuální charity

Definice žadatele

 • fyzická nebo právnická osoba registrovaná v ČR (primárně zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné společnosti)

 • příjemcem může být i obchodní společnost, která však potom nese daňové dopady spojené s příjmem daru – nadačního příspěvku

Jak žádat o podporu

Žádost musí obsahovat

 • základní informace o žadateli

 • základní popis projektu, jeho východiska a cíle

 • definici cílové skupiny, pro kterou je primárně určen

 • časový harmonogram přípravy a realizace projektu

 • celkový rozpočet se základním členěním nákladů a jejich časové rozlišení

 • strukturu plánovaného financování

 • odbornou či institucionální záštitu nebo doporučení

Jak má žádost vypadat

 • žádost nemá žádnou formalizovanou podobu

 • není definován limit pro minimální ani maximální požadovanou částku ani maximální podíl příspěvku na financování projektu

Jak se žádost podává

 • žádost se podává prostřednictvím e-mailové adresy info@bhcgfoundation.cz nebo prostřednictvím člena správní rady

 • žadatel dostane do čtrnácti dnů od podání žádosti informaci o tom, zda jeho žádost byla přijata k posouzení, a informace o dalším postupu

bottom of page